Cross-strait FMC 2016-Travel

Location
  1. 2nd Floor, No. 16 Bing, Hepingli Middle Streat, Dongcheng, Beijing
  2. Guangzhou Nanwu Secondary School, No. 81 Xingyuan Street, Jiangnanxi Road, Haizhu District, Guangzhou, Guangdong
  3. Xi'an Jiaotong University, No.28, Xianning West Road, Beilin District, Xi'an, Shaanxi
  4. B504, Wen Hua Block, Kong Jiang Senior High School, No.388, Shuang Yang Road, Yangpu, Shanghai
  5. Tzu-Chiang Campus, No.1, Daxue Rd., East Dist., Tainan City 701, Taiwan
  6. Shek Kip Mei Park Sports Centre, Hong Kong
Travel Info
Tzu-Chiang Campus, No.1, Daxue Rd., East Dist., Tainan City 701

Cubing China is an information sharing platform for speedsolving competitions, we are not the organizer of such competitions and thus are not responsible for them. Check here for our full disclaimer.