Jiayu Wang (王佳宇) wins Guangzhou Panyu Afternoon 2021