Yiheng Wang (王艺衡) wins Chengdu Flash Cube Open 2023