Yuxuan Guo (郭雨轩) wins Shenzhen Nanshan Afternoon 2021