Magic Revenge 2012

日期: 2012-12-30
地點: Hsinchu, Taiwan
鏈接: Magic Revenge 2012
冠軍 前三 所有 各選手 紀錄
3x3x3方塊    初賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Yi-Heng Lee (李宜衡) 9.06 10.49台灣
9.06   10.72   20.96   10.83   9.93
2Chun-Hsien Wu (吳俊賢) 9.36 10.66台灣
9.36   10.22   10.43   12.33   11.33
3Yi-Fan Wu (吳亦凡) 8.03 10.67台灣
8.03   12.91   11.59   10.34   10.08
4Jr-Wei Jang (張智瑋) 10.67 10.83台灣
10.72   10.87   10.91   10.67   13.04
5Che-Ting Chu (朱哲廷) 9.60 11.76台灣
9.60   10.99   12.29   15.14   12.01
6Hao-Zheng Lin (林浩正) 10.56 11.95台灣
11.40   10.56   13.55   12.75   11.71
7Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 10.69 12.83台灣
10.69   16.11   12.66   12.91   12.93
8Tse-Kan Lin (林哲侃) 11.03 13.32台灣
14.38   16.13   11.03   12.76   12.81
9Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 11.98 13.52台灣
13.95   13.85   15.77   12.75   11.98
10Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 12.30 13.57台灣
12.30   13.22   14.18   DNF    13.30
11Chia-Wei Lu (呂家維) 9.65 13.81台灣
18.37   9.65   17.24   11.37   12.82
12Chia-Liang Tai (戴嘉良) 11.94 14.37台灣
11.94   13.86   12.72   19.25   16.53
13Pei-Chun Tsao (曹培峻) 12.96 14.60台灣
12.96   DNF    16.02   14.43   13.34
14Hung Lo (羅鴻) 12.83 14.65台灣
13.84   13.84   12.83   16.27   19.50
15Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 12.40 14.73台灣
15.66   12.40   12.61   15.93   19.86
16Shi-Xun Qiu (邱世勳) 12.33 15.01台灣
15.91   15.72   15.55   12.33   13.75
17Liu Cheng-Wei (劉正威) 14.25 15.05台灣
14.66   15.38   15.11   16.55   14.25
18Yi-Kai Liao (廖億凱) 12.58 15.07台灣
15.55   16.50   13.16   12.58   16.63
19Yu-Chien Chung (鍾予謙) 14.48 15.26台灣
18.40   14.85   14.48   14.79   16.14
20Yan-Jou Lin (林彥州) 14.06 15.43台灣
15.90   14.06   14.45   16.27   15.95
21Chia-Cheng Liu (劉家成) 11.63 15.60台灣
17.68   14.93   15.11   11.63   16.75
22Chui-Hsien Lin (林垂憲) 13.59 15.72台灣
18.89   13.86   40.96   13.59   14.42
23Tzu-Heng Lin (林子恆) 13.83 15.75台灣
16.83   17.58   14.80   13.83   15.63
24Wen-Pin Chen (陳文聘) 14.04 15.75台灣
16.86   14.79   15.61   14.04   19.04
25Wen-chung Tien (田文中) 14.61 15.91台灣
14.88   17.16   15.68   14.61   17.68
26Ting-Xian Lin (林廷縣) 14.83 15.98台灣
15.03   14.83   18.96   16.27   16.63
27Chih-Hsuan Tung (董志宣) 14.38 16.18台灣
16.23   14.38   16.48   15.82   16.78
28Ting-Wei Tseng (曾亭瑋) 12.80 16.27台灣
21.78   12.80   17.03   15.64   16.14
29Mu-Le Li (李睦樂) 14.39 16.41台灣
14.39   16.92   16.43   15.89   18.42
30Kai-Che Wu (吳愷哲) 15.00 16.97台灣
22.18   17.53   15.00   17.82   15.55
31Jhe-Syuan Fan (范哲軒) 15.11 17.18台灣
15.11   16.40   19.80   16.15   18.98
32Zi-Xian Liao (廖子賢) 13.71 17.42台灣
17.52   19.31   13.71   17.66   17.09
33Jia-Wei Liu (劉家瑋) 15.94 17.55台灣
16.63   15.94   18.40   17.61   DNF
34Shao-Heng Hung (洪紹恆) 15.27 18.10台灣
20.09   18.56   DNF    15.27   15.65
35Bo-Quan Wei (魏柏全) 16.39 18.20台灣
17.67   16.39   17.63   22.17   19.31
36Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲) 17.29 20.22台灣
20.26   17.29   20.58   21.61   19.81
37Sheng-Jyun Chen (陳陞峻) 18.74 31.60台灣
21.38   18.74   23.24   DNF    50.18
38Hsiu-Ping Liao (廖修平) 20.18 台灣
20.18   22.34
39Tzu-Han Hung (洪梓菡) 20.27 台灣
20.27   20.38
40Men-Shing Lin (林孟欣) 24.21 台灣
24.21   29.24
41Ming-Yang Liu (劉名揚) 26.11 台灣
26.11   26.25
42Nian-Zhu Wu (吳念主) 28.18 台灣
28.18   32.90
43Ming-Wei Peng (彭明威) 30.22 台灣
30.22   32.75
44Kong-Xiang Chen (陳孔祥) 34.06 台灣
34.06   37.68
45Yu-Luo Hong (洪語洛) 1:05.27 台灣
1:12.46  1:05.27
 
3x3x3方塊    復賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Yi-Heng Lee (李宜衡) 9.16NR 9.98台灣
10.97   10.78   9.16   9.59   9.58
2Yi-Fan Wu (吳亦凡) 8.69 10.13台灣
8.96   9.63   8.69   11.80   11.89
3Chia-Wei Lu (呂家維) 9.56 10.58台灣
9.56   10.98   10.56   10.25   10.94
4Chun-Hsien Wu (吳俊賢) 8.78 10.71台灣
14.25   8.78   10.69   9.65   11.80
5Jr-Wei Jang (張智瑋) 8.16 10.93台灣
10.78   8.16   12.32   11.67   10.34
6Che-Ting Chu (朱哲廷) 9.75 11.10台灣
11.59   11.52   15.33   10.19   9.75
7Hao-Zheng Lin (林浩正) 9.65 11.25台灣
14.13   10.96   10.34   9.65   12.46
8Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 11.33 11.94台灣
13.50   11.33   12.34   11.40   12.08
9Pei-Chun Tsao (曹培峻) 10.56 12.72台灣
10.56   13.47   11.31   13.38   14.18
10Chia-Liang Tai (戴嘉良) 12.08 13.32台灣
13.94   13.91   13.08   12.08   12.96
11Tse-Kan Lin (林哲侃) 10.61 13.46台灣
12.78   10.61   14.94   16.36   12.65
12Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 11.33 13.96台灣
13.78   15.72   11.33   12.38   17.06
13Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 11.22 14.02台灣
11.22   13.69   12.89   17.49   15.48
14Shi-Xun Qiu (邱世勳) 11.66 14.02台灣
14.41   11.66   13.63   14.71   14.02
15Yi-Kai Liao (廖億凱) 13.29 14.12台灣
13.29   14.64   14.73   13.52   14.21
16Wen-chung Tien (田文中) 13.55 14.50台灣
14.09   14.24   16.26   13.55   15.17
17Tzu-Heng Lin (林子恆) 11.35 14.54台灣
13.80   14.70   15.13   11.35   16.25
18Hung Lo (羅鴻) 13.07 14.92台灣
13.07   14.92   15.81   14.02   DNF
19Yan-Jou Lin (林彥州) 11.91 15.26台灣
18.24   11.91   14.84   13.95   16.99
20Wen-Pin Chen (陳文聘) 13.75 15.38台灣
16.47   13.75   14.65   15.02   17.40
21Chia-Cheng Liu (劉家成) 15.59 15.72台灣
16.30   15.63   15.59   15.71   15.81
22Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 15.76 16.22台灣
16.95   15.76   18.72   15.89   15.82
23Chui-Hsien Lin (林垂憲) 14.00 16.32台灣
17.08   14.15   17.72   14.00   21.30
24Liu Cheng-Wei (劉正威) 12.55 16.88台灣
16.18   12.55   18.80   25.66   15.65
25Yu-Chien Chung (鍾予謙) 15.38 17.19台灣
17.13   15.38   17.36   18.38   17.09
 
3x3x3方塊    決賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Jr-Wei Jang (張智瑋) 9.36 10.29台灣
9.36   10.90   10.58   10.63   9.65
2Yi-Fan Wu (吳亦凡) 8.63 11.07台灣
11.44   10.66   11.25   8.63   11.31
3Yi-Heng Lee (李宜衡) 8.81 11.35台灣
11.61   8.81   11.15   13.84   11.30
4Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 10.52 11.50台灣
10.58   10.52   12.77   13.59   11.15
5Che-Ting Chu (朱哲廷) 10.34 11.59台灣
12.34   10.91   10.34   12.69   11.51
6Chia-Wei Lu (呂家維) 10.31 11.79台灣
10.90   10.31   46.68   10.83   13.63
7Hao-Zheng Lin (林浩正) 10.01 11.90台灣
12.87   12.49   10.35   10.01   DNF
8Chun-Hsien Wu (吳俊賢) 9.28 12.31台灣
12.86   9.28   13.33   10.75   16.31
9Chia-Liang Tai (戴嘉良) 11.84 12.82台灣
13.43   17.13   12.18   12.86   11.84
10Pei-Chun Tsao (曹培峻) 12.44 12.88台灣
12.84   15.03   12.44   12.91   12.90
11Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 12.75 13.04台灣
14.40   13.10   13.07   12.75   12.96
12Tse-Kan Lin (林哲侃) 10.84 13.26台灣
13.71   13.50   10.84   13.50   12.77
13Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 11.26 13.88台灣
14.51   14.50   11.26   12.64   16.46
14Yi-Kai Liao (廖億凱) 10.97 14.31台灣
10.97   15.56   DNF    14.59   12.77
15Wen-chung Tien (田文中) 14.96 15.48台灣
15.56   15.16   15.71   17.43   14.96
16Shi-Xun Qiu (邱世勳) 13.91 15.69台灣
15.01   15.51   16.56   17.26   13.91
 
4x4x4方塊    初賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Hao-Zheng Lin (林浩正) 36.36 40.37台灣
36.36   49.41   40.09   41.38   39.65
2Yi-Fan Wu (吳亦凡) 34.68 43.66台灣
48.53   48.18   34.68   44.28   38.52
3Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 40.51 44.13台灣
44.35   40.51   42.88   47.77   45.16
4Chia-Wei Lu (呂家維) 44.26 45.65台灣
44.94   47.84   44.26   47.39   44.61
5Chun-Hsien Wu (吳俊賢) 44.40 46.35台灣
48.18   47.11   47.33   44.60   44.40
6Jr-Wei Jang (張智瑋) 45.84 47.67台灣
50.69   DNF    45.93   45.84   46.40
7Pei-Chun Tsao (曹培峻) 43.86 47.82台灣
50.47   46.78   53.22   46.21   43.86
8Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 47.02 49.01台灣
48.59   54.93   47.02   47.13   51.30
9Che-Ting Chu (朱哲廷) 46.39 52.24台灣
46.39   50.44   53.57   55.87   52.72
10Yi-Kai Liao (廖億凱) 48.15 54.44台灣
1:01.07  51.46   53.59   58.28   48.15
11Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 41.53 54.58台灣
41.53   1:06.18  49.66   57.68   56.40
12Yi-Heng Lee (李宜衡) 48.65 54.69台灣
59.79   57.12   54.59   52.36   48.65
13Shi-Xun Qiu (邱世勳) 48.70 54.76台灣
50.55   56.47   57.27   48.70   1:02.58
14Tse-Kan Lin (林哲侃) 48.93 56.62台灣
53.58   1:00.33  48.93   1:14.36  55.96
15Zi-Xian Liao (廖子賢) 53.96 57.71台灣
1:00.04  59.20   54.95   58.99   53.96
16Tzu-Heng Lin (林子恆) 54.13 58.10台灣
58.83   58.93   54.13   56.53   1:09.11
17Chia-Liang Tai (戴嘉良) 51.27 58.66台灣
51.27   1:02.81  54.15   59.03   1:05.68
18Shao-Heng Hung (洪紹恆) 56.46 1:00.73台灣
1:14.37  59.22   1:02.43  56.46   1:00.55
19Chui-Hsien Lin (林垂憲) 55.36 1:05.75台灣
1:03.44  55.36   1:09.43  1:17.06  1:04.38
20Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 48.28 1:06.83台灣
52.69   DNF    48.28   48.52   1:39.27
21Ting-Xian Lin (林廷縣) 1:00.21 台灣
1:00.21  1:04.31
22Yan-Jou Lin (林彥州) 1:02.38 台灣
1:04.27  1:02.38
23Liu Cheng-Wei (劉正威) 1:03.31 台灣
1:03.31  1:10.61
24Jhe-Syuan Fan (范哲軒) 1:05.61 台灣
1:05.61  2:07.68
25Ming-Wei Peng (彭明威) 1:11.88 台灣
1:11.88  1:13.90
26Ting-Wei Tseng (曾亭瑋) 1:15.19 台灣
1:15.19  1:17.47
27Chia-Cheng Liu (劉家成) 1:18.59 台灣
1:24.90  1:18.59
28Wen-Pin Chen (陳文聘) 1:29.38 台灣
1:31.65  1:29.38
29Chun-Chieh Wang (王俊傑) 1:29.40 台灣
1:47.05  1:29.40
30Tzu-Han Hung (洪梓菡) 1:53.65 台灣
1:56.89  1:53.65
 
4x4x4方塊    復賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Hao-Zheng Lin (林浩正)NR 33.05 41.58台灣
33.05   40.93   48.11   41.94   41.88
2Yi-Fan Wu (吳亦凡) 41.01 44.65台灣
51.30   41.50   41.01   50.52   41.92
3Chun-Hsien Wu (吳俊賢) 44.06 45.50台灣
46.05   45.30   54.21   45.15   44.06
4Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 41.46 45.96台灣
47.81   45.20   52.20   41.46   44.88
5Jr-Wei Jang (張智瑋) 44.97 48.85台灣
48.11   44.97   1:00.28  52.13   46.30
6Pei-Chun Tsao (曹培峻) 44.18 48.90台灣
46.52   52.44   44.18   52.06   48.13
7Che-Ting Chu (朱哲廷) 42.94 49.73台灣
49.00   51.06   42.94   51.81   49.14
8Yi-Heng Lee (李宜衡) 42.90 49.94台灣
56.11   42.90   46.73   47.04   56.05
9Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 45.00 50.02台灣
50.63   50.90   52.97   48.53   45.00
10Shi-Xun Qiu (邱世勳) 47.84 50.45台灣
49.28   47.84   56.83   52.65   49.41
11Chia-Wei Lu (呂家維) 48.43 53.24台灣
53.06   48.43   53.97   52.68   1:42.97
12Tse-Kan Lin (林哲侃) 50.61 54.93台灣
56.86   54.84   53.52   56.44   50.61
13Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 54.63 56.27台灣
56.77   54.63   56.05   56.00   1:00.97
14Yi-Kai Liao (廖億凱) 51.99 56.70台灣
1:02.00  53.41   1:02.33  51.99   54.69
15Zi-Xian Liao (廖子賢) 49.22 58.61台灣
3:19.00  49.22   1:01.71  58.13   56.00
16Tzu-Heng Lin (林子恆) 57.99 1:00.61台灣
58.70   1:01.11  57.99   1:08.82  1:02.02
 
4x4x4方塊    決賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Hao-Zheng Lin (林浩正) 36.44 40.12台灣
42.68   36.53   36.44   42.36   41.47
2Jr-Wei Jang (張智瑋) 41.46 43.31台灣
42.30   41.46   43.00   44.63   44.83
3Yi-Fan Wu (吳亦凡) 39.84 43.32台灣
39.84   46.37   41.30   42.28   48.92
4Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 41.13 46.02台灣
45.83   41.13   54.40   42.88   49.34
5Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 44.55 47.56台灣
47.58   49.17   57.57   44.55   45.94
6Chun-Hsien Wu (吳俊賢) 44.54 48.09台灣
51.63   48.22   49.49   46.57   44.54
7Yi-Heng Lee (李宜衡) 38.00 48.61台灣
43.96   55.44   46.43   38.00   1:02.28
8Pei-Chun Tsao (曹培峻) 41.15 50.53台灣
55.78   58.25   41.15   46.80   49.00
9Che-Ting Chu (朱哲廷) 46.51 53.75台灣
55.51   52.78   1:00.34  46.51   52.97
10Shi-Xun Qiu (邱世勳) 49.46 56.31台灣
56.31   1:01.25  49.46   51.36   1:02.25
 
5x5x5方塊    初賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 1:11.77 1:14.27台灣
1:11.77  1:14.78  1:13.63  1:21.27  1:14.41
2Hao-Zheng Lin (林浩正) 1:16.74 1:18.80台灣
1:16.80  1:26.08  1:16.74  1:21.51  1:18.09
3Jr-Wei Jang (張智瑋) 1:23.33 1:28.95台灣
1:25.00  1:30.86  1:31.00  1:36.38  1:23.33
4Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 1:21.75 1:29.63台灣
1:21.75  1:25.61  1:36.31  1:27.13  1:36.16
5Pei-Chun Tsao (曹培峻) 1:25.30 1:34.36台灣
1:35.30  1:48.59  1:37.71  1:30.08  1:25.30
6Chia-Wei Lu (呂家維) 1:36.83 1:38.52台灣
1:39.31  1:51.06  1:36.83  1:38.90  1:37.34
7Yi-Fan Wu (吳亦凡) 1:28.52 1:38.74台灣
1:28.52  1:34.61  1:47.94  1:46.12  1:35.49
8Shi-Xun Qiu (邱世勳) 1:32.31 1:41.54台灣
1:47.41  1:37.12  1:40.08  1:32.31  1:52.89
9Yan-Jou Lin (林彥州) 1:36.81 1:46.65台灣
1:36.81  1:49.96  1:43.22  1:46.76  1:51.53
10Che-Ting Chu (朱哲廷) 1:42.80 1:47.90台灣
1:45.18  1:48.59  1:52.55  1:49.94  1:42.80
11Yi-Heng Lee (李宜衡) 1:40.72 1:48.40台灣
1:40.72  1:55.41  1:47.12  1:42.66  2:07.07
12Shao-Heng Hung (洪紹恆) 1:37.73 1:48.49台灣
1:44.69  1:39.62  2:01.16  2:02.93  1:37.73
13Zi-Xian Liao (廖子賢) 1:32.19 1:52.94台灣
1:58.59  1:32.19  1:57.68  1:52.93  1:48.21
14Tzu-Heng Lin (林子恆) 1:38.84 1:59.59台灣
1:38.84  2:30.66  1:58.68  2:17.09  1:43.00
15Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 1:45.96 2:02.87台灣
2:06.91  1:45.96  2:07.81  1:53.88  2:15.36
16Chia-Liang Tai (戴嘉良) 1:42.97 2:03.90台灣
2:10.02  1:42.97  1:56.81  2:04.93  2:09.96
17Ting-Xian Lin (林廷縣) 1:51.06 台灣
1:56.34  1:51.06
18Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 1:52.65 台灣
1:59.31  1:52.65
19Chui-Hsien Lin (林垂憲) 1:52.80 台灣
2:09.79  1:52.80
20Ting-Wei Tseng (曾亭瑋) 2:01.30 台灣
2:07.30  2:01.30
21Liu Cheng-Wei (劉正威) 2:09.08 台灣
2:09.08  2:38.89
22Chia-Cheng Liu (劉家成) 2:49.30 台灣
2:49.30  3:10.57
23Ming-Wei Peng (彭明威) 4:14.17 台灣
4:14.17  5:42.89
 
5x5x5方塊    復賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖)NR 1:03.14 1:13.81台灣
1:10.41  1:16.54  1:17.46  1:14.49  1:03.14
2Hao-Zheng Lin (林浩正) 1:09.93 1:20.00台灣
1:14.86  1:18.40  1:09.93  1:28.52  1:26.75
3Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 1:25.44 1:28.88台灣
1:28.21  1:32.80  1:25.62  1:25.44  1:32.83
4Pei-Chun Tsao (曹培峻) 1:26.08 1:31.08台灣
1:32.08  1:28.13  1:26.08  1:33.22  1:33.03
5Jr-Wei Jang (張智瑋) 1:29.66 1:35.18台灣
1:33.91  1:29.66  1:38.47  1:33.16  1:43.02
6Shi-Xun Qiu (邱世勳) 1:34.05 1:38.11台灣
1:50.33  1:34.05  1:36.06  1:38.86  1:39.40
7Chia-Wei Lu (呂家維) 1:30.47 1:46.53台灣
1:55.02  1:42.36  1:54.19  1:30.47  1:43.05
8Yi-Fan Wu (吳亦凡) 1:34.30 1:48.34台灣
1:58.83  1:34.30  1:50.41  1:58.46  1:36.15
9Che-Ting Chu (朱哲廷) 1:38.71 1:50.81台灣
1:55.52  2:11.25  1:49.88  1:38.71  1:47.02
10Yan-Jou Lin (林彥州) 1:49.50 1:53.06台灣
1:49.50  1:51.15  2:05.93  1:52.00  1:56.02
11Yi-Heng Lee (李宜衡) 1:41.97 1:53.21台灣
1:58.81  2:10.00  1:41.97  1:48.93  1:51.90
12Shao-Heng Hung (洪紹恆) 1:47.73 1:57.67台灣
1:47.73  2:03.91  2:19.49  1:52.82  1:56.29
 
5x5x5方塊    決賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 1:07.86 1:15.23台灣
1:18.06  1:15.13  1:07.86  1:15.85  1:14.72
2Hao-Zheng Lin (林浩正) 1:13.13 1:16.99台灣
1:18.25  1:16.93  1:19.83  1:15.78  1:13.13
3Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 1:15.83 1:23.51台灣
1:24.65  1:20.27  1:15.83  1:30.25  1:25.61
4Pei-Chun Tsao (曹培峻) 1:25.15 1:28.96台灣
1:31.56  1:29.27  1:25.15  1:26.06  1:32.38
5Jr-Wei Jang (張智瑋) 1:26.00 1:33.90台灣
1:36.08  1:31.56  1:26.00  1:34.05  1:39.55
6Yi-Fan Wu (吳亦凡) 1:32.52 1:36.39台灣
1:34.78  1:32.52  1:36.70  1:45.94  1:37.70
7Shi-Xun Qiu (邱世勳) 1:30.34 1:37.58台灣
1:36.09  1:40.11  1:38.08  1:30.34  1:38.58
8Chia-Wei Lu (呂家維) 1:36.24 1:41.74台灣
1:58.48  1:37.62  1:36.24  1:46.13  1:41.46
 
單手解    初賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Hao-Zheng Lin (林浩正) 16.78 18.20台灣
18.57   18.42   21.87   16.78   17.61
2Yi-Fan Wu (吳亦凡) 16.47 18.32台灣
18.50   17.74   21.81   18.72   16.47
3Yi-Heng Lee (李宜衡) 16.77 18.77台灣
16.77   16.93   19.97   22.84   19.41
4Chia-Wei Lu (呂家維) 15.28 19.40台灣
15.28   28.24   21.71   16.61   19.89
5Chia-Liang Tai (戴嘉良) 18.58 19.90台灣
19.13   18.58   20.15   20.42   24.69
6Wen-chung Tien (田文中) 18.90 19.96台灣
22.21   20.47   18.90   20.30   19.11
7Jr-Wei Jang (張智瑋) 18.02 20.47台灣
18.72   20.78   18.02   23.00   21.91
8Wen-Pin Chen (陳文聘) 16.93 21.34台灣
24.72   16.93   22.68   19.33   22.02
9Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 17.99 22.47台灣
21.33   17.99   20.94   25.15   25.42
10Chun-Hsien Wu (吳俊賢) 19.16 23.04台灣
22.71   21.22   25.19   31.27   19.16
11Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 20.00 23.18台灣
20.00   21.71   23.38   24.46   28.94
12Hung Lo (羅鴻) 20.08 23.28台灣
32.06   20.08   26.16   22.63   21.05
13Tse-Kan Lin (林哲侃) 20.41 24.83台灣
24.06   20.41   26.21   24.22   27.44
14Che-Ting Chu (朱哲廷) 23.56 27.26台灣
23.56   24.82   24.19   32.77   33.65
15Chui-Hsien Lin (林垂憲) 23.94 27.57台灣
23.94   31.90   28.64   28.81   25.25
16Ting-Xian Lin (林廷縣) 24.41 29.53台灣
24.41   43.98   29.11   26.46   33.02
17Yu-Chien Chung (鍾予謙) 24.60 29.71台灣
29.94   24.60   29.22   29.96   31.50
18Zi-Xian Liao (廖子賢) 21.83 31.94台灣
21.83   28.25   38.02   DNF    29.55
19Tzu-Heng Lin (林子恆) 25.04 台灣
31.79   25.04
20Shi-Xun Qiu (邱世勳) 25.66 台灣
28.08   25.66
21Chih-Hsuan Tung (董志宣) 25.85 台灣
25.85   25.97
22Yan-Jou Lin (林彥州) 26.30 台灣
29.16   26.30
23Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 26.61 台灣
40.52   26.61
24Ting-Wei Tseng (曾亭瑋) 28.53 台灣
35.45   28.53
25Jhe-Syuan Fan (范哲軒) 33.69 台灣
41.65   33.69
26Hsiu-Ping Liao (廖修平) 34.46 台灣
34.46   34.81
27Pei-Chun Tsao (曹培峻) 35.78 台灣
35.78   41.96
28Jia-Wei Liu (劉家瑋) 42.25 台灣
42.25   47.19
29Men-Shing Lin (林孟欣) 48.61 台灣
1:35.84  48.61
 
單手解    復賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Hao-Zheng Lin (林浩正) 14.63 16.81台灣
15.70   14.63   16.62   18.38   18.10
2Yi-Heng Lee (李宜衡) 16.89 18.65台灣
19.91   16.89   18.64   17.41   21.91
3Wen-Pin Chen (陳文聘) 15.58 18.69台灣
20.85   18.39   19.56   15.58   18.11
4Chia-Wei Lu (呂家維) 18.00 18.91台灣
18.80   18.00   19.50   19.06   18.86
5Wen-chung Tien (田文中) 16.68 19.21台灣
18.41   16.68   24.22   19.05   20.16
6Yi-Fan Wu (吳亦凡) 16.28 19.72台灣
23.15   21.19   16.78   16.28   21.19
7Hung Lo (羅鴻) 16.77 19.95台灣
32.22   16.77   19.13   18.80   21.93
8Chia-Liang Tai (戴嘉良) 15.77 20.48台灣
22.61   20.72   15.77   18.11   23.28
9Chun-Hsien Wu (吳俊賢) 19.23 21.00台灣
22.06   19.23   19.51   21.70   21.79
10Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 20.30 21.41台灣
22.84   20.75   20.30   21.55   21.94
11Jr-Wei Jang (張智瑋) 18.01 21.87台灣
24.12   18.01   24.58   19.56   21.93
12Tse-Kan Lin (林哲侃) 19.79 21.88台灣
20.32   22.41   19.79   22.90   26.44
13Che-Ting Chu (朱哲廷) 18.09 23.65台灣
21.43   24.14   25.37   18.09   26.83
14Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 22.27 24.05台灣
24.66   23.53   22.27   26.21   23.96
15Shi-Xun Qiu (邱世勳) 21.02 26.98台灣
32.47   26.91   21.02   21.56   33.08
16Chui-Hsien Lin (林垂憲) 24.34 27.26台灣
29.56   27.22   24.34   28.56   26.00
17Ting-Xian Lin (林廷縣) 27.03 28.15台灣
27.03   27.43   28.97   40.52   28.06
18Tzu-Heng Lin (林子恆) 25.70 29.95台灣
25.70   29.03   37.59   32.44   28.39
19Yu-Chien Chung (鍾予謙) 20.78 31.44台灣
36.67   28.66   28.99   20.78   DNF
20Zi-Xian Liao (廖子賢) 29.09 34.95台灣
35.34   34.44   29.09   36.34   35.06
 
單手解    決賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Hao-Zheng Lin (林浩正) 15.63 17.24台灣
17.27   19.00   15.63   18.18   16.27
2Yi-Heng Lee (李宜衡) 15.19 18.02台灣
18.02   26.47   15.19   20.47   15.56
3Chia-Wei Lu (呂家維) 16.43 18.79台灣
21.75   16.43   17.77   16.85   DNF
4Jr-Wei Jang (張智瑋) 18.19 18.88台灣
18.19   19.86   18.21   18.58   24.21
5Yi-Fan Wu (吳亦凡) 16.09 19.31台灣
18.54   19.16   16.09   20.23   20.53
6Chun-Hsien Wu (吳俊賢) 18.96 19.54台灣
19.32   20.07   18.96   21.93   19.23
7Wen-Pin Chen (陳文聘) 17.73 19.64台灣
19.14   24.57   20.38   17.73   19.41
8Wen-chung Tien (田文中) 18.18 20.37台灣
22.20   18.18   20.17   20.48   20.45
9Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 17.97 22.53台灣
20.90   17.97   26.75   39.72   19.93
10Hung Lo (羅鴻) 17.53 22.93台灣
21.02   29.08   17.53   22.75   25.03
11Chia-Liang Tai (戴嘉良) 20.93 23.21台灣
23.38   20.93   DNF    24.21   22.03
12Tse-Kan Lin (林哲侃) 18.52 23.65台灣
22.52   22.94   25.50   18.52   25.68
 
八板    初賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Ting-Xian Lin (林廷縣)NR 0.96NR 1.00台灣
1.03   1.00   0.97   0.96   3.36
2Ming-Wei Peng (彭明威) 1.11 1.31台灣
DNF    1.42   1.27   1.24   1.11
3Zi-Xian Liao (廖子賢) 1.19 1.34台灣
1.53   1.19   DNF    1.21   1.28
4Chui-Hsien Lin (林垂憲) 1.41 1.51台灣
1.41   4.94   1.71   1.41   1.41
5Min-Hung Wu (吳旻紘) 1.51 1.54台灣
1.55   1.54   1.53   1.51   3.33
6Yi-Fan Wu (吳亦凡) 1.15 1.55台灣
1.46   1.41   1.77   DNF    1.15
7Chih-Hsuan Tung (董志宣) 1.38 1.57台灣
1.85   1.39   1.38   1.78   1.55
8Wen-chung Tien (田文中) 1.38 1.58台灣
1.38   1.50   1.80   3.36   1.43
9Ting-Wei Tseng (曾亭瑋) 1.50 1.60台灣
1.50   1.71   1.55   3.02   1.53
10Sheng-Jyun Chen (陳陞峻) 1.28 1.64台灣
1.47   2.14   4.10   1.32   1.28
11Yan-Jou Lin (林彥州) 1.06 1.66台灣
1.06   2.41   1.47   DNF    1.09
12Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 1.47 1.68台灣
1.47   1.88   1.52   1.63   2.11
13Chia-Cheng Liu (劉家成) 1.23 1.74台灣
1.35   1.23   2.09   1.77   DNF
14Bo-Quan Wei (魏柏全) 1.16 1.93台灣
1.36   2.05   2.38   3.06   1.16
15Yu-Chien Chung (鍾予謙) 1.60 1.94台灣
1.60   3.59   2.07   1.70   2.06
16Tzu-Heng Lin (林子恆) 1.50 1.97台灣
1.50   3.45   1.53   2.05   2.32
17Kai-Che Wu (吳愷哲) 1.44 2.06台灣
2.89   1.60   DNF    1.69   1.44
18Ming-Yang Liu (劉名揚) 1.78 2.29台灣
2.75   2.21   1.78   DNF    1.92
19Tzu-Han Hung (洪梓菡) 1.98 2.30台灣
2.29   1.98   1.99   3.06   2.61
20Yu-Luo Hong (洪語洛) 2.03 2.35台灣
2.94   2.03   2.03   DNF    2.09
21Kun-Feng Lin (林琨鋒) 1.63 2.52台灣
4.00   1.78   5.70   1.63   1.77
22Men-Shing Lin (林孟欣) 1.00 2.86台灣
3.69   1.55   1.00   DNF    3.33
23Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2.13 2.91台灣
2.13   3.90   2.15   3.08   3.51
24Pei-Chun Tsao (曹培峻) 2.18 3.29台灣
3.47   2.63   2.18   4.21   3.77
25Hsiu-Ping Liao (廖修平) 2.61 3.61台灣
DNF    3.83   2.61   3.16   3.83
26Chun-Chieh Wang (王俊傑) 3.44 4.91台灣
3.44   7.15   4.10   3.47   10.96
27Ying-Hsin Chen (陳映心) 1.22 DNF台灣
DNF    1.22   DNF    DNF    DNF
28Po-Yu Jen (任柏毓) 1.46 DNF台灣
1.46   DNF    2.81   2.05   DNF
29Nian-Zhu Wu (吳念主) 1.94 DNF台灣
3.96   1.94   2.11   DNF    DNF
30Chia-Wei Lu (呂家維) 2.00 DNF台灣
2.00   DNF    DNF    4.82   DNF
 
八板    復賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Min-Hung Wu (吳旻紘) 1.44 1.55台灣
1.96   1.50   1.44   1.44   1.71
2Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 1.38 1.58台灣
1.41   1.55   1.38   1.77   DNF
3Chih-Hsuan Tung (董志宣) 1.36 1.65台灣
2.16   1.44   2.11   1.40   1.36
4Ming-Wei Peng (彭明威) 1.18 1.69台灣
11.27   1.30   1.22   2.55   1.18
5Yan-Jou Lin (林彥州) 1.03 1.75台灣
DNF    2.05   1.52   1.69   1.03
6Ting-Wei Tseng (曾亭瑋) 1.33 1.83台灣
1.49   1.85   2.16   3.57   1.33
7Chia-Cheng Liu (劉家成) 1.16 2.06台灣
1.16   3.22   DNF    1.21   1.75
8Tzu-Han Hung (洪梓菡) 1.94 2.08台灣
1.94   1.96   2.90   2.09   2.18
9Kun-Feng Lin (林琨鋒) 1.59 2.11台灣
3.47   2.55   2.00   1.59   1.77
10Yi-Fan Wu (吳亦凡) 1.15 2.15台灣
2.16   3.50   1.15   1.24   3.06
11Zi-Xian Liao (廖子賢) 1.16 2.17台灣
1.28   1.16   3.88   3.84   1.40
12Men-Shing Lin (林孟欣) 1.22 2.42台灣
2.52   DNF    1.22   2.84   1.91
13Ming-Yang Liu (劉名揚) 1.89 2.45台灣
1.95   1.89   3.48   1.93   3.51
14Chui-Hsien Lin (林垂憲) 1.42 2.48台灣
1.48   4.43   1.54   1.42   44.69
15Tzu-Heng Lin (林子恆) 1.77 3.57台灣
1.77   6.72   2.19   DNF    1.81
16Ting-Xian Lin (林廷縣)NR 0.96 7.38台灣
0.97   20.21   0.97   DNF    0.96
17Sheng-Jyun Chen (陳陞峻) 1.33 DNF台灣
DNF    1.33   2.33   3.52   DNF
18Wen-chung Tien (田文中) 1.44 DNF台灣
1.56   DNF    2.19   DNF    1.44
19Bo-Quan Wei (魏柏全) 1.53 DNF台灣
DNF    1.53   DNF    2.02   DNF
20Yu-Chien Chung (鍾予謙) 2.68 DNF台灣
2.68   DNF    4.05   DNF    DNF
21Yu-Luo Hong (洪語洛) 2.71 DNF台灣
DNF    2.85   DNF    2.71   3.80
 
八板    決賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Yi-Fan Wu (吳亦凡) 1.03 1.09台灣
1.18   1.05   1.05   1.38   1.03
2Men-Shing Lin (林孟欣) 1.13 1.37台灣
1.13   1.44   1.27   1.40   DNF
3Chui-Hsien Lin (林垂憲) 1.36 1.44台灣
1.36   1.38   1.41   2.30   1.53
4Chih-Hsuan Tung (董志宣) 1.36 1.66台灣
1.36   1.38   1.84   1.96   1.75
5Tzu-Heng Lin (林子恆) 1.38 1.69台灣
1.55   1.58   1.38   1.97   1.94
6Min-Hung Wu (吳旻紘) 1.63 1.90台灣
2.50   1.63   1.66   1.97   2.08
7Ting-Wei Tseng (曾亭瑋) 1.31 2.06台灣
1.31   1.58   2.22   3.88   2.38
8Chia-Cheng Liu (劉家成) 1.18 2.11台灣
1.22   1.18   DNF    3.93   1.19
9Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 1.34 2.15台灣
1.34   2.03   1.93   2.50   DNF
10Tzu-Han Hung (洪梓菡) 2.15 2.53台灣
2.73   2.22   2.98   2.15   2.63
11Ming-Yang Liu (劉名揚) 1.69 2.83台灣
1.92   1.69   4.71   DNF    1.85
12Kun-Feng Lin (林琨鋒) 1.72 2.87台灣
1.72   2.58   3.75   2.46   3.56
13Yan-Jou Lin (林彥州) 1.00 4.14台灣
9.88   1.02   1.00   1.53   DNF
14Zi-Xian Liao (廖子賢) 1.06 DNF台灣
1.42   1.14   1.06   DNF    DNF
15Ming-Wei Peng (彭明威) 1.16 DNF台灣
1.16   2.84   DNF    DNF    2.34
 
十二板    初賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Ting-Xian Lin (林廷縣) 2.70 3.36台灣
4.65   3.00   3.55   2.70   3.53
2Yan-Jou Lin (林彥州) 3.06 3.48台灣
3.06   4.13   DNF    3.21   3.11
3Tzu-Han Hung (洪梓菡) 3.19 3.51台灣
3.24   3.19   3.25   4.06   4.04
4Tzu-Heng Lin (林子恆) 2.90 3.84台灣
2.90   9.52   3.91   4.34   3.27
5Chih-Hsuan Tung (董志宣) 3.20 3.89台灣
4.22   3.54   3.90   3.20   4.38
6Yi-Fan Wu (吳亦凡) 3.18 3.96台灣
4.36   4.00   4.34   3.53   3.18
7Sheng-Jyun Chen (陳陞峻) 3.28 3.99台灣
5.21   3.28   DNF    3.36   3.41
8Men-Shing Lin (林孟欣) 3.56 4.06台灣
3.94   4.08   4.16   3.56   5.33
9Zi-Xian Liao (廖子賢) 3.56 4.33台灣
3.56   3.66   3.78   7.77   5.56
10Min-Hung Wu (吳旻紘) 3.58 4.46台灣
4.33   3.90   5.44   5.16   3.58
11Chia-Liang Tai (戴嘉良) 3.50 4.96台灣
19.76   3.50   4.57   4.90   5.42
12Ming-Wei Peng (彭明威) 4.07 5.02台灣
4.23   4.07   4.73   9.82   6.10
13Kun-Feng Lin (林琨鋒) 4.44 5.73台灣
6.22   6.55   4.44   5.53   5.44
14Bo-Quan Wei (魏柏全) 5.28 6.22台灣
5.28   6.33   6.61   5.72   DNF
15Ming-Yang Liu (劉名揚) 4.83 6.23台灣
5.51   7.12   4.83   6.05   11.01
16Chia-Wei Lu (呂家維) 5.35 6.24台灣
5.35   10.03   6.52   6.07   6.12
17Wen-chung Tien (田文中) 5.13 6.34台灣
8.88   6.11   5.13   5.38   7.52
18Yu-Luo Hong (洪語洛) 6.13 6.78台灣
9.46   6.58   6.47   6.13   7.30
 
十二板    決賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Ting-Xian Lin (林廷縣) 2.76 3.13台灣
3.00   2.76   3.14   3.25   3.37
2Yan-Jou Lin (林彥州) 3.09 3.51台灣
3.22   3.79   3.51   3.09   5.34
3Tzu-Heng Lin (林子恆) 2.86 3.57台灣
4.81   3.02   4.74   2.86   2.94
4Yi-Fan Wu (吳亦凡) 3.06 3.72台灣
3.50   19.34   3.06   4.35   3.32
5Chih-Hsuan Tung (董志宣) 3.46 4.10台灣
5.03   7.13   3.80   3.47   3.46
6Min-Hung Wu (吳旻紘) 3.86 4.80台灣
4.71   3.86   5.13   4.55   5.34
7Sheng-Jyun Chen (陳陞峻) 3.20 5.43台灣
4.72   3.20   DNF    3.82   7.75
8Zi-Xian Liao (廖子賢) 3.37 5.46台灣
5.84   3.37   10.91   5.74   4.79
9Men-Shing Lin (林孟欣) 3.59 5.47台灣
6.78   10.09   3.59   5.40   4.22
10Tzu-Han Hung (洪梓菡) 3.63 6.09台灣
3.63   8.02   5.05   6.31   6.90