2015WCA温州魔方公开赛

日期: 2015-04-26
地点: 浙江温州
链接: 2015WCA温州魔方公开赛 2015WCA温州魔方公开赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Kaijun Lin (林恺俊) 8.05 9.19中国
10.13   8.28   10.30   9.16   8.05
2Jiayu Wang (王佳宇) 8.30 9.98中国
13.34   9.75   9.56   10.63   8.30
3Weixing Zhang (张炜星) 9.46 10.28中国
11.36   9.91   10.83   9.46   10.11
4Yinghao Wang (王鹰豪) 10.06 10.93中国
13.31   10.72   10.50   10.06   11.56
5Zheng Lin (林铮) 9.63 11.23中国
9.63   13.50   11.53   12.02   10.13
6Yizhi Hu (胡一之) 10.90 12.62中国
10.90   13.06   12.21   14.02   12.58
7Deyan Hong (洪德衍) 11.62 13.40中国
11.62   17.66   13.33   14.59   12.28
8Zijia Feng (冯子甲) 11.84 13.40中国
13.13   13.43   13.63   13.66   11.84
9Haozhen Jiang (江皓臻) 11.25 13.41中国
15.06   18.41   11.25   11.83   13.34
10Shenchuan Mao (毛神川) 12.53 14.63中国
15.61   13.47   12.53   14.81   16.21
11Yanglei Wu (吴洋磊) 12.30 14.65中国
14.81   18.65   12.30   13.96   15.18
12Lanyile Chen (陈兰溢乐) 13.42 14.89中国
15.10   15.39   13.42   29.02   14.18
13Xuming Wang (王旭明) 13.00 15.04中国
14.69   16.59   17.72   13.00   13.83
14Lei Peng (彭磊) 14.25 15.72中国
17.80   15.05   14.30   14.25   18.00
15Xiaohe Tang (唐霄鹤) 14.66 15.86中国
14.83   17.25   14.66   17.36   15.50
16Tong Zhu (朱彤) 13.40 16.03中国
19.06   13.71   21.71   15.33   13.40
17Ming Zheng (郑鸣) 14.52 16.62中国
16.13   14.52   16.79   16.94   DNF
18Xuan Chen (陈炫) 11.81 16.77中国
DNF    20.19   11.81   14.25   15.88
19Yihao Zhao (赵羿皓) 15.19 17.88中国
16.34   22.43   18.16   15.19   19.13
20Tianheng Fang (方天衡) 14.84 18.14中国
20.52   15.69   19.21   14.84   19.52
21Jiawei Luo (罗家伟) 16.36 18.29中国
20.40   17.78   16.69   21.69   16.36
22Cheng Xu (徐诚) 17.63 19.48中国
35.66   17.97   17.63   21.75   18.72
23Xu Zhao (赵旭) 19.08 20.12中国
19.50   19.08   23.69   19.30   21.56
24Jianyan Zheng (郑简言) 20.21 20.61中国
20.46   24.28   20.34   21.03   20.21
25Xiaobin Liu (柳晓斌) 17.27 20.70中国
17.80   25.91   24.78   17.27   19.53
26Ziyue Zhou (周子曰) 16.44 20.76中国
19.86   16.44   29.36   20.83   21.59
27Liangxian Xu (徐良贤) 17.42 22.01中国
17.42   22.01   22.16   21.85   25.60
28Jinhan Zhu (朱锦涵) 19.25 22.64中国
26.53   19.25   24.88   20.97   22.08
29Chaolei Chen (陈超雷) 21.53 23.22中国
22.75   23.55   26.03   21.53   23.36
30Haina Wang (王海娜) 22.44 23.59中国
23.16   23.21   26.15   22.44   24.41
31Qiran Zhou (周其然) 20.71 24.59中国
20.71   28.71   22.55   22.52   46.30
32Wenkai Huang (黄文凯) 17.68 24.79中国
22.59   28.68   17.68   27.66   24.13
33Hanqi Wu (吴翰琦) 23.59 25.01中国
25.78   23.59   31.56   23.83   25.41
34Yi Lin (林逸) 21.64 25.96中国
31.20   28.70   21.64   26.01   23.18
35Binbin Ni (倪彬彬) 20.91 26.11中国
31.93   23.69   20.91   33.81   22.72
36Yifan Chen (陈一凡) 24.85 26.94中国
26.45   24.85   27.27   27.10   35.77
37Yifan Du (杜依帆) 22.56 27.16中国
52.77   31.72   24.36   22.56   25.41
38Jiazhen Li (李嘉桢) 25.08 29.04中国
27.78   31.38   27.96   25.08   33.78
39Donglai Pan (潘东来) 25.29 29.22中国
32.52   35.27   25.29   25.72   29.42
40Zhaoyu Chen (陈兆宇) 26.06 29.62中国
29.75   30.21   32.61   26.06   28.91
41Zishan Sun (孙子善) 27.30 29.63中国
27.68   DNF    27.30   33.69   27.52
42Dingyu Song (宋定宇) 24.61 29.94中国
36.30   28.86   1:10.81  24.61   24.66
43Kangli Chen (陈康力) 31.45 32.80中国
DNF    32.34   33.16   32.91   31.45
44Haojun Jiang (蒋浩俊) 24.90 32.81中国
40.96   24.90   45.44   30.53   26.94
45Jinshuai Hu (胡金帅) 20.21 32.86中国
DNF    29.11   20.21   36.03   33.44
46Ningda Shao (邵宁达) 27.75 33.66中国
34.22   DNF    27.75   37.61   29.16
47Youxian Gu (古友贤) 29.68 35.45中国
37.68   46.75   29.68   36.03   32.65
48Jiangnan Chen (陈姜男) 29.58 35.95中国
33.72   41.61   37.61   36.52   29.58
49Anchang Wang (王安畅) 33.77 39.97中国
33.77   40.88   39.38   DNF    39.65
50Wei Yang (杨威) 33.16 42.73中国
DNF    49.53   33.16   36.33   42.34
51Zhaoheng Zhu (朱兆珩) 42.43 44.16中国
42.43   47.21   42.47   45.27   44.75
52Rencha Zhou (周仁察) 41.56 46.77中国
1:16.05  51.21   46.30   41.56   42.80
53Qishuo Li (李启硕) 41.43 47.21中国
45.81   41.43   45.36   50.46   53.08
54Yucheng Song (宋宇澄) 42.08 48.45中国
DNF    50.13   42.08   47.44   47.77
55Xinmin Wang (王信民) 46.69 52.07中国
1:00.90  1:14.47  46.69   48.06   47.25
56Yangyan Hong (洪杨艳) 38.69 53.50中国
51.05   1:03.93  45.53   1:32.21  38.69
57Mi Chen (陈宓) 44.81 1:01.50中国
51.50   1:06.28  1:10.09  1:06.72  44.81
58Biwei Hu (胡碧玮) 49.16 1:04.38中国
DNF    55.27   49.16   59.06   1:18.81
59Weining Hong (洪伟宁) 52.88 1:09.07中国
1:15.50  1:03.59  52.88   DNF    1:08.13
60Changzheng Ye (叶昌政) 16.94 DNF中国
DNF    19.30   20.66   16.94   DNF
61Ke Li (李克) 24.00 DNF中国
DNF    DNF    26.80   24.00   28.08
62Junmin Zhou (周俊敏) 32.15 DNF中国
41.77   DNF    32.15   1:10.55  DNF
63Jingzhi Chen (陈景致) 33.40 DNF中国
43.31   54.90   DNF    DNF    33.40
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Jiayu Wang (王佳宇) 8.97 9.84中国
8.97   10.25   9.03   10.25   10.58
2Kaijun Lin (林恺俊) 9.28 9.96中国
12.13   9.78   10.38   9.72   9.28
3Yinghao Wang (王鹰豪) 9.28 10.25中国
18.38   10.55   10.27   9.94   9.28
4Weixing Zhang (张炜星) 9.00 10.27中国
9.59   10.38   10.83   12.00   9.00
5Zheng Lin (林铮) 10.27 11.21中国
10.75   11.00   10.27   11.96   11.88
6Xuming Wang (王旭明) 10.46 12.22中国
10.94   16.86   12.46   10.46   13.25
7Yizhi Hu (胡一之) 11.08 12.53中国
13.88   11.81   13.38   12.41   11.08
8Zijia Feng (冯子甲) 12.53 13.62中国
15.36   13.13   12.53   13.94   13.80
9Shenchuan Mao (毛神川) 11.68 13.63中国
12.58   13.52   14.78   23.18   11.68
10Haozhen Jiang (江皓臻) 13.04 13.98中国
14.20   19.22   13.04   14.35   13.38
11Deyan Hong (洪德衍) 11.21 14.28中国
11.21   16.34   13.77   17.75   12.72
12Yanglei Wu (吴洋磊) 11.34 15.35中国
15.18   14.47   DNF    16.41   11.34
13Lanyile Chen (陈兰溢乐) 14.75 15.47中国
15.03   16.27   16.11   14.75   15.27
14Yihao Zhao (赵羿皓) 14.22 16.38中国
16.96   16.28   15.90   20.19   14.22
15Ming Zheng (郑鸣) 15.65 16.52中国
16.19   22.56   17.61   15.77   15.65
16Xuan Chen (陈炫) 13.61 16.59中国
16.88   14.43   21.72   18.47   13.61
17Xiaohe Tang (唐霄鹤) 14.56 17.04中国
16.41   16.47   14.56   18.45   18.23
18Lei Peng (彭磊) 15.00 18.19中国
19.65   15.00   26.61   15.41   19.52
19Cheng Xu (徐诚) 16.84 18.89中国
16.84   17.15   19.46   20.05   DNF
20Jiawei Luo (罗家伟) 14.77 24.41中国
28.55   25.05   25.36   22.83   14.77
21Tianheng Fang (方天衡) 15.53 DNF中国
16.00   17.47   DNF    DNF    15.53
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Jiayu Wang (王佳宇) 8.15 8.48中国
8.44   8.41   10.31   8.15   8.59
2Kaijun Lin (林恺俊) 9.26 9.66中国
10.18   9.26   9.53   9.37   10.08
3Weixing Zhang (张炜星) 8.34 10.90中国
11.00   11.85   8.34   9.86   12.17
4Yinghao Wang (王鹰豪) 9.11 11.05中国
10.40   9.11   12.57   11.55   11.20
5Yizhi Hu (胡一之) 10.58 11.39中国
11.19   12.39   11.36   11.61   10.58
6Xuming Wang (王旭明) 8.64 11.41中国
12.75   9.50   11.97   8.64   15.10
7Zheng Lin (林铮) 9.15 12.81中国
13.34   11.94   9.15   13.15   13.44
8Zijia Feng (冯子甲) 12.61 13.64中国
13.07   14.62   12.61   13.33   14.51
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yinghao Wang (王鹰豪) 1.46 2.26中国
1.78   1.46   2.41   2.58   6.06
2Jiayu Wang (王佳宇) 1.91 2.97中国
2.84   2.38   3.69   4.00   1.91
3Kaijun Lin (林恺俊) 2.27 2.98中国
3.26   2.34   3.33   3.61   2.27
4Weixing Zhang (张炜星) 2.41 3.59中国
3.68   2.41   4.58   3.25   3.84
5Yizhi Hu (胡一之) 3.18 3.81中国
3.75   12.66   3.18   3.65   4.03
6Shenchuan Mao (毛神川) 2.06 4.02中国
4.15   3.91   3.99   5.88   2.06
7Lanyile Chen (陈兰溢乐) 2.80 4.41中国
4.03   4.86   4.58   4.63   2.80
8Deyan Hong (洪德衍) 2.43 4.65中国
5.61   3.06   5.36   5.52   2.43
9Haozhen Jiang (江皓臻) 2.75 4.97中国
6.44   5.52   3.36   6.02   2.75
10Lei Peng (彭磊) 3.13 5.26中国
8.97   3.61   6.61   5.55   3.13
11Zheng Lin (林铮) 4.41 5.37中国
5.58   4.97   4.41   5.56   5.78
12Zijia Feng (冯子甲) 2.05 5.45中国
5.40   2.05   7.83   6.11   4.83
13Tong Zhu (朱彤) 4.25 5.81中国
9.33   4.25   4.68   5.59   7.16
14Haina Wang (王海娜) 5.33 6.39中国
6.77   5.33   6.15   9.13   6.25
15Xiaohe Tang (唐霄鹤) 3.31 6.40中国
5.56   3.31   DNF    5.43   8.21
16Changzheng Ye (叶昌政) 4.16 6.86中国
6.88   6.83   10.34   6.88   4.16
17Xuming Wang (王旭明) 5.34 6.96中国
6.50   5.34   7.08   7.31   7.93
18Xu Zhao (赵旭) 4.16 7.24中国
7.68   4.16   6.46   DNF    7.59
19Xuan Chen (陈炫) 5.69 7.51中国
7.91   7.33   5.69   10.05   7.28
20Liangxian Xu (徐良贤) 5.55 8.24中国
10.91   5.55   5.91   14.18   7.91
21Yanglei Wu (吴洋磊) 6.21 8.28中国
6.21   10.58   9.19   6.73   8.93
22Wenkai Huang (黄文凯) 6.66 8.35中国
12.19   7.06   10.81   6.66   7.18
23Jiawei Luo (罗家伟) 6.38 8.78中国
6.38   10.34   11.15   7.94   8.05
24Yi Lin (林逸) 6.11 9.26中国
8.97   6.11   9.28   DNF    9.52
25Yihao Zhao (赵羿皓) 5.97 9.40中国
5.97   DNF    6.61   14.84   6.75
26Yifan Chen (陈一凡) 8.81 10.86中国
10.88   11.58   14.65   10.13   8.81
27Youxian Gu (古友贤) 7.81 10.99中国
10.02   11.53   13.44   7.81   11.43
28Hanqi Wu (吴翰琦) 8.05 11.35中国
DNF    9.44   15.43   8.05   9.18
29Jingzhi Chen (陈景致) 10.00 11.73中国
12.99   13.94   11.73   10.00   10.47
30Ningda Shao (邵宁达) 8.84 12.24中国
11.31   DNF    12.71   8.84   12.69
31Jiangyu Xie (谢江宇) 10.86 13.57中国
15.03   13.81   11.86   15.15   10.86
32Zhaoheng Zhu (朱兆珩) 14.00 16.91中国
14.00   17.69   15.81   17.30   17.61
33Qishuo Li (李启硕) 11.83 18.11中国
19.38   11.83   12.75   22.21   25.08
34Weining Hong (洪伟宁) 14.61 21.48中国
DNF    21.00   20.93   14.61   22.52
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yinghao Wang (王鹰豪) 2.41 3.07中国
2.78   3.27   4.09   3.15   2.41
2Kaijun Lin (林恺俊) 3.15 3.89中国
3.63   3.39   4.66   3.15   4.71
3Yizhi Hu (胡一之) 2.78 4.03中国
4.28   3.77   2.78   4.13   4.19
4Weixing Zhang (张炜星) 3.25 4.21中国
4.37   3.95   6.66   3.25   4.31
5Jiayu Wang (王佳宇) 2.52 4.24中国
4.08   4.80   4.25   4.40   2.52
6Lanyile Chen (陈兰溢乐) 4.02 5.34中国
5.06   5.09   7.50   4.02   5.86
7Shenchuan Mao (毛神川) 3.83 5.36中国
3.83   6.59   5.61   4.88   5.59
8Deyan Hong (洪德衍) 4.02 6.55中国
7.59   7.31   5.63   6.71   4.02
 
四阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Xuming Wang (王旭明) 31.72 35.93中国
31.72   43.31   38.53   36.31   32.96
2Weixing Zhang (张炜星) 32.84 36.00中国
34.34   35.65   32.84   38.02   41.00
3Zijia Feng (冯子甲) 36.63 39.94中国
40.06   36.63   40.09   44.55   39.66
4Zheng Lin (林铮) 37.19 44.74中国
42.75   46.97   51.47   44.50   37.19
5Yinghao Wang (王鹰豪) 37.47 44.79中国
46.77   45.33   37.47   1:19.15  42.28
6Jiayu Wang (王佳宇) 36.55 44.83中国
41.47   36.55   52.06   47.02   46.00
7Shenchuan Mao (毛神川) 51.22 53.25中国
51.22   53.30   52.33   54.46   54.13
8Yizhi Hu (胡一之) 50.13 53.34中国
54.18   53.65   50.13   1:02.41  52.18
9Deyan Hong (洪德衍) 36.91 53.80中国
51.96   36.91   49.94   59.50   DNF
10Haozhen Jiang (江皓臻) 47.28 55.16中国
47.28   58.47   52.61   56.94   55.93
11Ming Zheng (郑鸣) 48.30 1:00.57中国
1:01.59  1:06.17  48.30   1:10.55  53.95
12Lanyile Chen (陈兰溢乐) 48.52 1:00.64中国
1:07.13  1:02.15  1:05.58  54.18   48.52
13Yihao Zhao (赵羿皓) 1:01.88 1:03.04中国
1:02.56  1:02.19  DNF    1:04.36  1:01.88
14Jiawei Luo (罗家伟) 57.55 1:07.00中国
1:04.86  57.55   1:10.13  1:06.00  1:36.59
15Liangxian Xu (徐良贤) 1:04.84 1:10.52中国
1:15.86  1:04.84  1:08.69  1:13.31  1:09.56
16Lei Peng (彭磊) 1:08.99 1:18.88中国
1:16.36  1:08.99  1:26.27  1:21.77  1:18.51
17Xu Zhao (赵旭) 1:31.06 中国
1:39.14  1:31.06
18Xuan Chen (陈炫) 1:33.40 中国
1:33.40  1:40.43
19Jingzhi Chen (陈景致) DNF 中国
DNF    DNF
19Shangjie Li (李尚杰) DNF 中国
DNF    DNF
19Yangyan Hong (洪杨艳) DNF 中国
DNF    DNS
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Weixing Zhang (张炜星) 33.68 35.28中国
34.02   36.31   35.50   38.61   33.68
2Yinghao Wang (王鹰豪) 33.69 37.39中国
41.02   37.05   33.69   37.69   37.43
3Xuming Wang (王旭明)AsR 26.21 39.28中国
48.65   40.19   26.21   41.22   36.44
4Zheng Lin (林铮) 39.11 44.04中国
42.05   45.72   39.11   48.71   44.34
5Jiayu Wang (王佳宇) 39.50 44.47中国
43.81   44.63   44.96   45.61   39.50
6Zijia Feng (冯子甲) 40.68 45.09中国
46.46   40.68   44.42   44.39   52.97
7Yizhi Hu (胡一之) 49.65 52.45中国
51.30   52.34   53.71   49.65   1:00.41
8Shenchuan Mao (毛神川) 51.58 54.22中国
57.16   53.44   51.58   52.06   1:05.46
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Kaijun Lin (林恺俊) 31.56 DNF中国
DNF    DNF    31.56
2Yinghao Wang (王鹰豪) 1:40.18 DNF中国
1:40.18  DNF    DNF
3Xuan Chen (陈炫) 1:46.28 2:34.59中国
3:18.06  2:39.43  1:46.28
4Yizhi Hu (胡一之) 1:49.30 DNF中国
DNF    DNF    1:49.30
5Tong Zhu (朱彤) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
5Xu Zhao (赵旭) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
5Jiayu Wang (王佳宇) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNS
5Yi Wang (王旖) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNS
 
单手    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Jiayu Wang (王佳宇) 11.47 14.01中国
14.08   14.69   16.22   13.27   11.47
2Kaijun Lin (林恺俊) 16.97 17.63中国
17.71   17.15   18.02   18.43   16.97
3Zheng Lin (林铮) 18.85 20.01中国
20.05   20.66   21.46   18.85   19.31
4Yizhi Hu (胡一之) 17.91 20.23中国
22.93   20.15   17.91   18.19   22.36
5Weixing Zhang (张炜星) 18.71 20.93中国
20.50   46.80   18.71   23.53   18.77
6Xuming Wang (王旭明) 19.18 21.39中国
20.33   23.91   19.18   19.93   40.75
7Yinghao Wang (王鹰豪) 14.65 21.62中国
25.90   22.27   14.65   16.68   26.59
8Haozhen Jiang (江皓臻) 18.47 25.17中国
49.02   25.88   22.25   18.47   27.38
9Lanyile Chen (陈兰溢乐) 22.88 25.19中国
24.84   33.11   24.96   25.78   22.88
10Zijia Feng (冯子甲) 20.59 25.21中国
26.43   23.19   30.00   20.59   26.00
11Tong Zhu (朱彤) 22.96 25.40中国
29.94   22.96   28.30   24.81   23.09
12Ming Zheng (郑鸣) 24.31 25.93中国
26.91   25.84   25.05   27.55   24.31
13Lei Peng (彭磊) 22.27 26.17中国
28.93   23.46   33.46   26.13   22.27
14Deyan Hong (洪德衍) 26.41 29.07中国
29.22   30.06   26.41   27.94   49.94
15Shenchuan Mao (毛神川) 22.80 33.38中国
51.00   25.75   54.05   23.40   22.80
16Xiaohe Tang (唐霄鹤) 26.90 35.95中国
35.25   26.90   55.06   33.63   38.96
17Jiawei Luo (罗家伟) 32.30 37.03中国
32.30   43.16   43.41   34.59   33.34
18Tianheng Fang (方天衡) 28.22 38.25中国
36.88   DNF    44.65   33.21   28.22
19Changzheng Ye (叶昌政) 34.97 38.55中国
34.97   1:10.18  35.00   44.21   36.44
20Wenkai Huang (黄文凯) 37.91 41.96中国
46.03   37.91   39.68   44.63   41.58
21Xu Zhao (赵旭) 40.31 中国
55.96   40.31
22Haina Wang (王海娜) 50.69 中国
50.69   1:16.41
23Liangxian Xu (徐良贤) DNF 中国
DNF    DNF
 
单手    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Jiayu Wang (王佳宇) 13.96 14.19中国
14.56   14.65   14.05   13.97   13.96
2Kaijun Lin (林恺俊) 17.43 18.77中国
19.80   17.43   24.19   18.80   17.72
3Zheng Lin (林铮) 18.38 19.01中国
18.66   19.81   18.38   18.56   19.94
4Yizhi Hu (胡一之) 18.83 19.85中国
18.83   19.41   20.25   23.38   19.88
5Yinghao Wang (王鹰豪) 20.61 22.57中国
21.65   22.66   20.61   26.71   23.40
6Haozhen Jiang (江皓臻) 20.09 24.95中国
25.63   DNF    26.81   22.41   20.09
7Weixing Zhang (张炜星) 19.25 25.10中国
25.87   23.80   25.64   29.67   19.25
8Xuming Wang (王旭明) 21.88 29.02中国
21.88   28.81   DNF    32.40   25.84
 
金字塔    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yi Wang (王旖) 3.33 4.67中国
3.33   5.96   4.13   DNF    3.91
2Kaijun Lin (林恺俊) 3.72 4.82中国
3.72   5.36   4.55   6.47   4.56
3Yinghao Wang (王鹰豪) 4.78 6.96中国
7.93   6.80   8.77   6.15   4.78
4Zijia Feng (冯子甲) 5.33 7.35中国
7.50   11.02   5.33   8.88   5.66
5Yihao Zhao (赵羿皓) 4.22 7.73中国
4.28   7.88   4.22   11.02   DNF
6Lanyile Chen (陈兰溢乐) 9.43 10.14中国
13.19   11.05   9.43   9.83   9.53
7Binbin Ni (倪彬彬) 8.19 11.31中国
8.19   13.93   9.46   15.59   10.53
8Haozhen Jiang (江皓臻) 8.16 11.56中国
10.15   19.31   11.78   12.75   8.16
9Youxian Gu (古友贤) 8.03 11.60中国
15.41   13.61   9.03   12.15   8.03
10Xiaohe Tang (唐霄鹤) 8.65 12.16中国
20.88   14.83   8.65   11.02   10.63
11Lei Peng (彭磊) 5.22 12.95中国
15.72   17.72   9.72   13.40   5.22
12Jiayu Wang (王佳宇) 9.11 13.01中国
17.18   11.88   9.96   9.11   19.03
13Tong Zhu (朱彤) 9.44 13.12中国
9.44   14.09   20.71   14.66   10.61
14Xu Zhao (赵旭) 9.81 14.24中国
12.97   15.34   14.41   31.21   9.81
15Deyan Hong (洪德衍) 11.71 15.52中国
31.97   18.94   15.11   11.71   12.50
16Ningda Shao (邵宁达) 11.86 16.53中国
26.47   15.03   16.21   11.86   18.34
17Yi Lin (林逸) 13.53 19.67中国
35.90   21.74   17.54   19.72   13.53
18Jingzhi Chen (陈景致) 17.13 21.04中国
17.67   17.13   22.64   27.73   22.82
19Yangyan Hong (洪杨艳) 17.16 34.08中国
17.16   DNF    40.36   41.21   20.68
20Anchang Wang (王安畅) 24.71 37.26中国
46.25   48.91   40.72   24.71   24.80
 
金字塔    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yi Wang (王旖) 3.11 3.79中国
4.05   5.55   3.11   3.58   3.75
2Zijia Feng (冯子甲) 6.19 6.87中国
10.16   6.41   6.19   7.16   7.03
3Kaijun Lin (林恺俊) 5.28 7.08中国
5.28   5.84   8.52   7.58   7.83
4Yinghao Wang (王鹰豪) 6.09 7.18中国
7.34   6.09   8.59   6.77   7.43
5Lanyile Chen (陈兰溢乐) 8.56 8.97中国
8.84   13.83   8.56   8.77   9.31
6Yihao Zhao (赵羿皓) 4.57 9.29中国
10.05   4.57   7.11   10.72   11.28
7Haozhen Jiang (江皓臻) 11.78 14.42中国
11.78   DNF    15.34   13.88   14.05
 
斜转    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yihao Zhao (赵羿皓) 3.36 5.28中国
6.25   3.97   7.59   5.61   3.36
2Yinghao Wang (王鹰豪) 5.80 8.05中国
7.68   5.80   9.47   7.90   8.58
3Jiawei Luo (罗家伟) 6.55 9.91中国
6.81   6.55   13.09   12.33   10.59
4Weixing Zhang (张炜星) 6.94 10.96中国
6.94   10.67   11.04   DNF    11.17
5Tong Zhu (朱彤) 8.52 11.70中国
11.43   12.18   11.86   11.80   8.52
6Qishuo Li (李启硕) 6.86 12.63中国
13.78   15.91   17.77   8.19   6.86
7Xu Zhao (赵旭) 16.05 17.84中国
16.05   37.50   18.59   18.84   16.09
8Lanyile Chen (陈兰溢乐) 11.06 18.45中国
16.65   11.06   24.41   21.69   17.00
9Binbin Ni (倪彬彬) 14.24 19.99中国
21.78   21.73   16.45   22.42   14.24
10Lei Peng (彭磊) 22.94 DNF中国
22.94   26.03   26.68   DNF    DNF