2016WCA高階盲擰魔方賽

日期: 2016-12-11
地點: 廣東廣州
鏈接: 2016WCA高階盲擰魔方賽 2016WCA高階盲擰魔方賽
冠軍 前三 所有 各選手 紀錄 打亂
4x4x4方塊    初賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Wong Kin Lok (黃健樂) 36.11 37.81香港
36.11   37.37   37.22   43.14   38.85
2Zixuan Liu (刘子瑄) 35.82 38.97中國
39.67   41.00   35.82   36.23   41.26
3Kai Su (苏锴) 36.18 40.09中國
36.18   37.53   43.04   39.70   45.66
4Jiawei Wu (伍嘉维) 40.96 42.82中國
41.37   44.66   45.13   40.96   42.43
5Xingyu Chen (陈星宇) 36.17 43.32中國
48.78   47.38   38.79   36.17   43.79
6Zeqin Chen (陈泽钦) 38.29 43.39中國
55.94   47.83   41.73   38.29   40.61
7Mo Ji (季默) 38.52 45.27中國
38.52   44.25   48.50   48.90   43.06
8Junlong Li (李俊龙) 42.90 46.10中國
53.35   45.37   48.50   42.90   44.43
9Qijun Miao (缪其隽) 41.83 47.71中國
51.31   47.44   41.83   44.37   1:11.99
10Jiahao Deng (邓家豪) 43.91 47.72中國
45.59   49.30   54.52   48.27   43.91
11Benjin Chen (陈本锦) 44.39 48.20中國
52.30   49.09   45.66   44.39   49.84
12Linqi Chen (陈林奇) 44.99 48.72中國
52.06   47.45   51.88   44.99   46.82
13Zihang Lin (林子杭) 41.66 48.88中國
41.66   47.79   48.37   50.48   54.78
14Xianqian Zou (邹贤谦) 46.22 49.24中國
51.13   49.83   46.22   49.01   48.88
15Xinbao Huang (黄新宝) 47.21 50.25中國
47.21   48.01   49.80   52.94   53.27
16Chun Lin (林春) 45.85 50.49中國
49.81   53.22   45.85   52.38   49.28
17Zhaoyang Hong (洪兆阳) 46.00 50.53中國
46.00   47.87   50.72   1:03.45  53.01
18Ziyue Ding (丁子越) 42.79 50.82中國
1:01.37  56.51   42.79   48.89   47.05
19Tianlang Han (韩天朗) 47.29 51.79中國
49.28   52.81   53.28   47.29   53.80
20Nanbin Zhang (张楠彬) 50.39 52.04中國
50.39   51.01   52.76   1:17.57  52.35
21Weihao Bang (彭伟豪) 49.16 52.36中國
58.25   51.70   49.97   49.16   55.40
22Mok Man Kit (莫文傑) 39.27 52.47香港
39.27   55.87   55.23   51.07   51.10
23Chengzhang Lin (林成璋) 47.59 52.67中國
1:01.26  47.59   52.18   47.68   58.14
24Xusheng Hong (洪旭升) 46.86 52.83中國
53.68   58.95   56.47   46.86   48.34
25Yitong Tian (田逸同) 41.91 52.92中國
50.93   54.77   1:22.52  41.91   53.07
26Hao Wang (王浩) 45.58 53.89中國
50.82   53.30   57.56   45.58   58.83
27Geng Xie (谢耿) 51.51 54.01中國
51.51   1:01.69  53.08   56.06   52.89
28Lincheng Cai (蔡林成) 48.16 55.25中國
59.29   48.16   1:00.95  50.66   55.79
29Mingtao Wu (吴铭涛) 53.78 55.27中國
59.43   57.37   53.78   53.85   54.59
30Shihao Ou (欧世浩) 42.58 55.30中國
1:08.22  42.58   59.53   54.10   52.27
31Weisheng Chen (陈伟胜) 49.05 55.48中國
49.05   51.98   DNF    56.16   58.30
32Zixiong Gao (高子雄) 48.28 55.81中國
48.28   1:01.50  52.23   59.21   56.00
33Zengchu Wu (吴增初) 45.12 56.30中國
59.57   1:19.79  45.40   1:03.93  45.12
34Arnold Yeung Chun Hei (楊駿希) 51.78 56.62香港
51.78   56.22   56.92   56.71   57.47
35Lianghui Li (李亮辉) 52.27 56.94中國
52.27   54.40   59.22   1:02.17  57.20
36Ming Zheng (郑鸣) 48.19 57.14中國
48.19   1:08.83  56.01   59.18   56.24
37Shangzhen Liu (刘尚振) 55.69 57.23中國
55.69   56.95   1:00.85  57.61   57.13
38Keyuan Huang (黄克元) 53.85 57.26中國
55.99   55.29   1:00.49  53.85   1:03.02
39Victor Tang Yao Jun (湯曜駿) 46.74 1:00.17香港
1:00.92  46.74   53.65   1:05.93  1:07.39
40Zhibo Yin (阴智博) 54.35 1:01.54中國
55.88   1:05.50  1:05.58  54.35   1:03.24
41Kunqi Li (李坤锜) 1:00.68 1:02.06中國
1:00.72  1:03.37  DNF    1:00.68  1:02.08
42Junyuan Lai (赖俊源) 58.33 1:04.51中國
1:04.49  1:01.47  1:10.96  1:07.56  58.33
43Henry Tang Kun Chung (鄧貫中) 59.28 1:08.57香港
1:15.62  1:06.24  59.28   1:16.56  1:03.86
44Kaiyi Li (李铠驿) 1:10.66 1:14.05中國
1:24.14  1:17.19  1:12.48  1:10.66  1:12.48
45Jianjie Lu (卢健杰) 1:12.95 1:16.94中國
1:24.02  1:21.68  1:12.95  1:15.14  1:14.01
46Yiquan Ling (凌艺全) 1:11.59 1:18.17中國
1:11.59  1:22.71  1:16.84  1:19.54  1:18.14
47Maosheng Chen (陈茂盛) 1:19.44 1:21.81中國
1:42.91  1:19.44  1:24.95  1:20.47  1:20.02
48Ziyi He (何梓毅) 1:11.33 1:22.44中國
1:22.06  1:33.66  1:24.94  1:11.33  1:20.31
49Lianghai Sui (眭亮海) 1:16.98 1:22.55中國
1:16.98  1:21.21  1:28.97  1:31.58  1:17.46
50Weirong Huang (黄蔚溶) 1:14.32 1:27.89中國
1:19.71  1:14.32  1:40.23  1:23.72  DNF
51Jun Fei (费俊) 1:23.78 1:28.95中國
1:23.78  1:29.91  1:24.07  1:38.91  1:32.86
52Yang Hu (胡扬) 1:44.57 DNF中國
DNF    DNF    DNF    DNF    1:44.57
53Xiao Zeng (曾骁) 1:47.87 DNF中國
DNF    1:59.42  1:59.47  1:47.87  DNF
 
4x4x4方塊    決賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Wong Kin Lok (黃健樂) 32.55 37.66香港
46.67   36.23   37.41   32.55   39.34
2Zixuan Liu (刘子瑄) 37.63 40.48中國
39.74   37.63   44.24   41.11   40.59
3Xingyu Chen (陈星宇) 36.83 40.67中國
41.82   36.83   46.94   37.32   42.88
4Kai Su (苏锴) 42.67 43.35中國
46.99   43.30   42.67   42.81   43.95
5Jiawei Wu (伍嘉维) 38.99 44.06中國
50.62   46.64   45.93   39.61   38.99
6Junlong Li (李俊龙) 42.36 44.75中國
45.00   44.08   49.08   45.17   42.36
7Mo Ji (季默) 43.91 45.71中國
44.15   48.22   43.91   46.55   46.42
8Qijun Miao (缪其隽) 46.02 48.06中國
46.19   48.31   49.67   46.02   51.16
9Jiahao Deng (邓家豪) 43.07 49.62中國
47.67   49.21   43.07   DNF    51.99
10Benjin Chen (陈本锦) 46.01 51.66中國
46.01   52.97   52.03   52.52   50.42
11Linqi Chen (陈林奇) 49.00 53.18中國
1:04.86  49.00   50.93   50.48   58.13
 
5x5x5方塊    初賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Kai Su (苏锴) 1:03.03 1:06.89中國
1:03.03  1:05.47  1:09.96  1:06.70  1:08.49
2Zixuan Liu (刘子瑄) 1:02.67 1:07.52中國
1:09.75  1:03.76  1:02.67  1:20.27  1:09.04
3Wong Kin Lok (黃健樂) 1:04.99 1:08.78香港
1:10.80  1:12.49  1:09.53  1:04.99  1:06.00
4Anyu Zhang (张安宇) 1:09.00 1:16.24中國
1:09.00  1:18.70  1:16.13  1:21.21  1:13.89
5Chengzhang Lin (林成璋) 1:13.50 1:18.57中國
1:13.50  1:17.42  1:17.65  1:20.63  1:25.82
6Nanbin Zhang (张楠彬) 1:13.27 1:19.49中國
1:16.81  1:15.09  1:28.25  1:13.27  1:26.57
7Zeqin Chen (陈泽钦) 1:16.96 1:20.91中國
1:20.51  1:21.83  1:20.38  1:29.31  1:16.96
8Zixiong Gao (高子雄) 1:12.60 1:22.80中國
1:28.12  1:30.38  1:12.60  1:23.69  1:16.60
9Zhaoyang Hong (洪兆阳) 1:10.65 1:23.57中國
1:28.39  1:16.42  1:32.18  1:10.65  1:25.89
10Jiawei Wu (伍嘉维) 1:14.65 1:25.80中國
1:28.01  1:30.52  1:25.87  1:23.52  1:14.65
11Mok Man Kit (莫文傑) 1:16.41 1:26.23香港
1:30.23  1:52.67  1:29.48  1:18.98  1:16.41
12Victor Tang Yao Jun (湯曜駿) 1:17.77 1:26.96香港
1:32.74  1:17.77  1:30.32  1:30.22  1:20.35
13Qijun Miao (缪其隽) 1:18.42 1:27.68中國
1:30.58  1:32.46  1:30.60  1:21.85  1:18.42
14Jian Jiang (蒋健) 1:27.43 1:30.03中國
1:27.43  1:33.82  1:42.81  1:27.55  1:28.72
15Zihang Lin (林子杭) 1:24.18 1:33.92中國
1:36.09  1:36.64  1:29.04  1:46.40  1:24.18
16Junlong Li (李俊龙) 1:24.07 1:33.97中國
1:41.83  1:30.68  1:24.07  1:36.78  1:34.45
17Xingyu Chen (陈星宇) 1:32.80 1:33.97中國
1:33.15  1:35.59  1:45.65  1:32.80  1:33.17
18Ming Zheng (郑鸣) 1:28.89 1:34.62中國
1:36.66  1:31.14  1:36.06  1:28.89  1:37.15
19Benjin Chen (陈本锦) 1:18.40 1:35.12中國
1:28.23  1:18.40  1:38.84  1:41.57  1:38.28
20Shangzhen Liu (刘尚振) 1:32.01 1:36.14中國
1:43.33  1:32.01  1:34.13  1:32.05  1:42.24
21Arnold Yeung Chun Hei (楊駿希) 1:28.46 1:36.19香港
1:28.46  1:33.66  1:43.20  1:41.87  1:33.05
22Tianlang Han (韩天朗) 1:24.72 1:36.88中國
1:34.20  1:24.72  1:41.57  1:39.47  1:36.98
23Zengchu Wu (吴增初) 1:19.38 1:38.60中國
1:32.04  1:19.38  1:59.57  1:41.26  1:42.50
24Yitong Tian (田逸同) 1:27.85 1:39.85中國
1:29.00  1:27.85  2:21.89  1:36.85  1:53.69
25Mo Ji (季默) 1:27.31 1:40.05中國
1:49.37  1:38.38  1:38.52  1:27.31  1:43.26
26Shihao Ou (欧世浩) 1:30.01 1:40.07中國
1:42.92  1:30.01  1:42.26  1:39.38  1:38.58
27Linqi Chen (陈林奇) 1:35.24 1:41.15中國
1:40.98  1:35.24  1:52.54  1:42.27  1:40.20
28Xianqian Zou (邹贤谦) 1:34.22 1:46.22中國
1:47.87  1:48.46  1:43.98  1:46.81  1:34.22
29Xinbao Huang (黄新宝) 1:38.60 1:47.83中國
1:38.60  1:55.33  1:39.50  1:48.65  2:01.60
30Geng Xie (谢耿) 1:40.51 1:47.83中國
1:52.39  1:42.43  1:48.68  1:40.51  1:52.42
31Weihao Bang (彭伟豪) 1:44.48 1:48.96中國
1:56.04  2:08.34  1:45.49  1:44.48  1:45.35
32Wanzhong Chen (陈万忠) 1:36.05 1:49.60中國
1:36.05  1:59.73  1:47.13  1:59.64  1:42.04
33Henry Tang Kun Chung (鄧貫中) 1:41.52 1:50.12香港
1:47.00  1:41.52  1:45.77  2:10.88  1:57.58
34Lianghui Li (李亮辉) 1:41.86 1:51.82中國
1:59.16  1:54.33  2:14.03  1:41.98  1:41.86
35Lincheng Cai (蔡林成) 1:40.54 1:52.09中國
1:54.67  1:42.37  2:10.28  1:59.23  1:40.54
36Mingtao Wu (吴铭涛) 1:42.01 1:52.87中國
1:48.07  2:19.99  2:01.73  1:42.01  1:48.81
37Ziyue Ding (丁子越) 1:48.63 1:57.75中國
2:21.28  1:48.63  1:58.50  1:54.20  2:00.54
38Yubang Liu (刘宇邦) 1:47.03 1:59.39中國
1:54.63  2:09.82  1:53.72  1:47.03  2:42.11
39Xusheng Hong (洪旭升) 1:52.95 2:00.85中國
2:16.26  1:52.95  1:53.25  1:53.03  DNF
40Kaiyi Li (李铠驿) 2:01.23 2:04.58中國
2:01.23  2:05.81  2:03.68  2:08.29  2:04.24
41Zhibo Yin (阴智博) 1:56.60 2:06.33中國
1:56.60  1:56.82  2:09.42  2:12.76  2:19.66
42Weisheng Chen (陈伟胜) 1:51.70 2:12.09中國
2:14.17  2:23.88  1:51.70  1:58.22  2:27.67
43Chun Lin (林春) 2:06.01 2:16.26中國
2:13.29  2:06.01  2:11.33  2:48.96  2:24.17
44Keyuan Huang (黄克元) 2:18.79 2:23.99中國
2:23.16  DNF    2:18.79  2:21.93  2:26.87
45Lianghai Sui (眭亮海) 2:34.23 2:36.92中國
2:37.52  2:34.23  2:35.94  2:37.60  2:37.31
46Maosheng Chen (陈茂盛) 2:38.47 2:46.91中國
2:43.94  DNF    2:44.61  2:52.19  2:38.47
47Junyuan Lai (赖俊源) 2:28.09 DNF中國
DNF    2:28.09  DNF    DNF    2:50.43
48Ziyi He (何梓毅) 2:48.69 DNF中國
DNF    DNF    2:56.09  2:48.69  DNF
49Jianming Luo (罗坚铭) DNF DNF中國
DNF    DNS    DNS    DNS    DNS
49Enxi Xie (谢恩希) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF    DNF    DNS
 
5x5x5方塊    決賽    五次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Wong Kin Lok (黃健樂)NR 58.53 1:10.39香港
1:15.26  1:09.57  1:08.66  58.53   1:12.95
2Kai Su (苏锴) 1:00.20 1:10.67中國
1:14.53  1:11.21  1:13.10  1:00.20  1:07.69
3Zixuan Liu (刘子瑄) 1:07.23 1:11.35中國
1:13.91  1:09.63  1:07.23  1:10.51  1:17.51
4Anyu Zhang (张安宇) 1:09.12 1:15.90中國
1:09.12  1:15.37  1:22.21  1:17.59  1:14.75
5Zeqin Chen (陈泽钦) 1:12.08 1:19.67中國
1:22.30  1:17.14  1:19.58  1:12.08  1:23.28
6Chengzhang Lin (林成璋) 1:17.43 1:20.09中國
1:23.43  1:21.18  1:17.43  1:17.94  1:21.14
7Zixiong Gao (高子雄) 1:18.99 1:22.21中國
1:20.22  1:22.41  1:24.01  1:18.99  1:24.76
8Nanbin Zhang (张楠彬) 1:13.46 1:22.69中國
1:24.44  1:27.72  1:21.69  1:21.93  1:13.46
 
6x6x6方塊    初賽    三次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Zhiqing Shi (石志庆) 1:54.06 1:56.50中國
1:56.34  1:54.06  1:59.09
2Kai Su (苏锴) 1:56.54 2:02.85中國
2:02.70  2:09.31  1:56.54
3Wong Kin Lok (黃健樂) 2:02.55 2:09.70香港
2:02.55  2:09.74  2:16.81
4Zixuan Liu (刘子瑄) 2:03.78 2:11.61中國
2:15.74  2:15.30  2:03.78
5Anyu Zhang (张安宇) 2:11.10 2:12.95中國
2:11.10  2:13.08  2:14.67
6Mok Man Kit (莫文傑) 2:14.08 2:23.23香港
2:14.08  2:20.68  2:34.92
7Jian Jiang (蒋健) 2:24.48 2:30.92中國
2:24.48  2:35.66  2:32.63
8Zeqin Chen (陈泽钦) 2:20.94 2:33.52中國
2:33.25  2:20.94  2:46.36
9Zhaoyang Hong (洪兆阳) 2:28.89 2:35.73中國
2:47.84  2:28.89  2:30.45
10Arnold Yeung Chun Hei (楊駿希) 2:46.67 2:50.56香港
2:57.79  2:46.67  2:47.21
11Victor Tang Yao Jun (湯曜駿) 2:41.00 2:51.49香港
2:49.35  3:04.11  2:41.00
12Nanbin Zhang (张楠彬) 2:50.20 2:53.14中國
2:57.93  2:51.28  2:50.20
13Mo Ji (季默) 2:43.83 2:54.38中國
2:43.83  2:57.93  3:01.38
14Chengzhang Lin (林成璋) 2:40.20 2:56.22中國
3:05.04  2:40.20  3:03.43
15Ming Zheng (郑鸣) 2:47.47 3:02.56中國
3:05.95  3:14.25  2:47.47
16Shangzhen Liu (刘尚振) 2:55.24 3:05.26中國
3:02.78  3:17.76  2:55.24
17Jiawei Wu (伍嘉维) 3:11.40 3:20.49中國
3:11.40  3:36.03  3:14.04
18Xianqian Zou (邹贤谦) 3:11.96 3:24.92中國
3:26.55  3:11.96  3:36.26
19Shihao Ou (欧世浩) 3:15.06 3:32.89中國
3:15.06  3:52.68  3:30.94
20Wanzhong Chen (陈万忠) 3:29.85 3:39.63中國
3:43.52  3:29.85  3:45.51
21Zengchu Wu (吴增初) 3:22.37 3:40.97中國
4:02.73  3:37.81  3:22.37
22Linqi Chen (陈林奇) 3:35.00 3:44.84中國
3:44.70  3:54.81  3:35.00
23Xusheng Hong (洪旭升) 3:15.63 3:45.36中國
3:56.59  3:15.63  4:03.85
24Henry Tang Kun Chung (鄧貫中) 3:31.15 3:47.44香港
3:57.59  3:31.15  3:53.59
25Zhibo Yin (阴智博) 4:11.26 4:21.29中國
4:11.26  4:16.41  4:36.20
26Weisheng Chen (陈伟胜) 4:39.42 DNF中國
DNF    DNF    4:39.42
 
6x6x6方塊    決賽    三次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Wong Kin Lok (黃健樂)AsR 1:42.12NR 1:56.19香港
2:06.54  1:42.12  1:59.92
2Kai Su (苏锴) 1:56.20 1:59.29中國
2:03.31  1:58.35  1:56.20
3Zhiqing Shi (石志庆) 2:05.63 2:10.26中國
2:11.90  2:05.63  2:13.24
4Anyu Zhang (张安宇) 2:14.14 2:19.11中國
2:22.09  2:14.14  2:21.10
5Mok Man Kit (莫文傑) 2:16.57 2:25.31香港
2:36.08  2:16.57  2:23.29
6Zeqin Chen (陈泽钦) 2:25.68 2:28.76中國
2:31.62  2:28.98  2:25.68
7Jian Jiang (蒋健) 2:16.51 2:34.01中國
2:38.50  2:16.51  2:47.03
 
7x7x7方塊    初賽    三次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Zhiqing Shi (石志庆) 2:40.61 2:43.95中國
2:40.61  2:48.27  2:42.98
2Wong Kin Lok (黃健樂)NR 2:54.00NR 2:55.65香港
2:55.07  2:57.88  2:54.00
3Anyu Zhang (张安宇) 2:58.29 2:58.96中國
2:59.50  2:58.29  2:59.09
4Kai Su (苏锴) 3:06.99 3:16.68中國
3:19.64  3:23.41  3:06.99
5Zixuan Liu (刘子瑄) 3:19.70 3:29.09中國
3:40.33  3:19.70  3:27.25
6Zeqin Chen (陈泽钦) 3:33.84 3:34.57中國
3:33.84  3:35.91  3:33.97
7Jian Jiang (蒋健) 3:15.03 3:34.97中國
3:15.03  3:51.99  3:37.88
8Zhaoyang Hong (洪兆阳) 3:36.29 3:51.39中國
3:55.29  4:02.59  3:36.29
9Nanbin Zhang (张楠彬) 3:44.25 3:55.60中國
3:44.25  3:56.68  4:05.86
10Haijun Tan (谭海俊) 3:53.05 3:55.65中國
3:53.05  3:59.60  3:54.30
11Benjin Chen (陈本锦) 3:57.12 3:59.70中國
4:02.67  3:57.12  3:59.31
12Chengzhang Lin (林成璋) 3:44.75 3:59.88中國
4:19.40  3:55.50  3:44.75
13Mok Man Kit (莫文傑) 3:45.39 4:06.60香港
4:17.96  4:16.45  3:45.39
14Zixiong Gao (高子雄) 4:04.51 4:11.51中國
4:22.27  4:07.74  4:04.51
15Arnold Yeung Chun Hei (楊駿希) 4:07.21 4:19.85香港
4:26.32  4:26.01  4:07.21
16Shangzhen Liu (刘尚振) 4:27.56 4:30.86中國
4:27.56  4:36.79  4:28.24
17Qijun Miao (缪其隽) 4:24.06 4:31.46中國
4:42.52  4:24.06  4:27.79
18Victor Tang Yao Jun (湯曜駿) 4:33.99 4:37.86香港
4:33.99  4:40.26  4:39.34
19Jiawei Wu (伍嘉维) 4:33.28 4:37.88中國
4:43.64  4:33.28  4:36.71
20Mo Ji (季默) 4:26.09 4:41.88中國
4:37.67  4:26.09  5:01.87
21Junlong Li (李俊龙) 4:33.75 4:46.66中國
5:08.32  4:37.91  4:33.75
22Ming Zheng (郑鸣) 4:32.92 4:50.02中國
5:08.04  4:32.92  4:49.10
23Tianlang Han (韩天朗) 4:44.60 4:54.59中國
4:45.29  5:13.89  4:44.60
24Shihao Ou (欧世浩) 4:54.30 4:59.80中國
5:06.10  4:59.01  4:54.30
25Xianqian Zou (邹贤谦) 4:51.13 5:01.66中國
5:11.09  4:51.13  5:02.76
26Mingtao Wu (吴铭涛) 4:54.73 5:08.10中國
5:18.20  5:11.38  4:54.73
27Wanzhong Chen (陈万忠) 4:57.84 5:17.49中國
4:57.84  5:02.48  5:52.16
28Zengchu Wu (吴增初) 4:53.78 5:34.67中國
5:44.22  4:53.78  6:06.00
29Geng Xie (谢耿) 5:13.31 5:37.57中國
5:51.01  5:13.31  5:48.40
30Lincheng Cai (蔡林成) 5:32.45 5:50.65中國
5:32.45  5:42.72  6:16.77
31Linqi Chen (陈林奇) 5:30.64 5:53.72中國
6:05.62  5:30.64  6:04.90
32Zhibo Yin (阴智博) 5:35.21 6:05.05中國
6:11.78  5:35.21  6:28.17
33Jianjie Lu (卢健杰) 6:03.27 6:15.09中國
6:03.27  6:30.79  6:11.20
 
7x7x7方塊    決賽    三次計平均    
排名選手最好平均地區詳情
1Anyu Zhang (张安宇) 2:48.30 2:54.20中國
2:48.30  2:50.96  3:03.33
2Zhiqing Shi (石志庆) 2:48.83 2:57.34中國
3:08.10  2:55.09  2:48.83
3Kai Su (苏锴) 2:57.73 3:02.50中國
3:00.09  3:09.69  2:57.73
4Wong Kin Lok (黃健樂) 3:03.45 3:18.82香港
3:03.45  3:11.16  3:41.85
5Zeqin Chen (陈泽钦) 3:19.02 3:26.25中國
3:19.02  3:29.68  3:30.06
6Jian Jiang (蒋健) 3:14.56 3:28.16中國
3:34.19  3:14.56  3:35.74
7Zhaoyang Hong (洪兆阳) 3:37.40 3:45.04中國
3:37.40  3:51.11  3:46.62
 
3x3x3盲解    初賽    三次計最好    
排名選手最好平均地區詳情
1Kaijun Lin (林恺俊) 25.64 26.22中國
25.91   25.64   27.11
2Yucheng Chen (陈裕铖) 35.83 DNF中國
45.61   35.83   DNF
3Xin Shi (石欣) 36.41 DNF中國
DNF    DNF    36.41
4Yang Hu (胡扬) 54.38 57.62中國
54.38   54.78   1:03.69
5Victor Tang Yao Jun (湯曜駿)NR 55.07 DNF香港
DNF    DNF    55.07
6Xin Tang (唐薪) 1:12.43 1:32.35中國
1:44.95  1:39.68  1:12.43
7Yichuan Xie (谢逸川) 1:13.92 DNF中國
1:13.92  DNF    DNF
8Yiquan Ling (凌艺全) 1:16.04 1:18.97中國
1:20.48  1:20.40  1:16.04
9Mingyang Xie (谢铭扬) 1:17.54 DNF中國
DNF    1:17.54  DNF
10Zian Song (宋子安) 1:32.89 DNF中國
DNF    DNF    1:32.89
11Haijun Tan (谭海俊) 1:50.94 DNF中國
1:50.94  DNF    DNF
12Mo Ji (季默) 2:01.02 DNF中國
2:01.02  DNF    DNF
13Wenjie Xu (徐文杰) 4:49.49 5:49.42中國
6:12.78  6:26.00  4:49.49
14Zhanhao Zeng (曾展灏) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
14Chun Lin (林春) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
14Weihao Bang (彭伟豪) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
14Zhiqing Shi (石志庆) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
14Tianlang Han (韩天朗) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
 
3x3x3盲解    決賽    三次計最好    
排名選手最好平均地區詳情
1Kaijun Lin (林恺俊) 21.20 DNF中國
21.20   26.96   DNF
2Yucheng Chen (陈裕铖) 29.74 36.23中國
29.74   41.07   37.87
3Xin Shi (石欣) 31.68 DNF中國
31.68   DNF    DNF
4Yang Hu (胡扬) 49.06 DNF中國
DNF    1:18.54  49.06
5Mingyang Xie (谢铭扬) 1:02.37 DNF中國
1:02.37  1:19.46  DNF
6Yichuan Xie (谢逸川) 1:06.08 DNF中國
DNF    DNF    1:06.08
7Victor Tang Yao Jun (湯曜駿) 1:11.93 DNF香港
1:11.93  DNF    DNF
8Xin Tang (唐薪) 1:19.37 DNF中國
DNF    1:19.37  DNF
9Yiquan Ling (凌艺全) 1:33.45 DNF中國
DNF    DNF    1:33.45
 
4x4x4盲解    決賽    三次計最好    
排名選手最好平均地區詳情
1Kaijun Lin (林恺俊)WR 1:41.90 DNF中國
1:59.83  1:41.90  DNF
2Victor Tang Yao Jun (湯曜駿)NR 5:48.34 DNF香港
DNF    DNF    5:48.34
3Yucheng Chen (陈裕铖) 6:00.36 DNF中國
DNF    DNF    6:00.36
4Haijun Tan (谭海俊) 7:12.08 DNF中國
DNF    DNF    7:12.08
5Xin Tang (唐薪) 8:24.96 DNF中國
DNF    8:24.96  DNF
6Yang Hu (胡扬) 13:39.00 DNF中國
DNF    DNF    13:39.00
7Mingyang Xie (谢铭扬) 13:57.00 DNF中國
DNF    DNF    13:57.00
8Zian Song (宋子安) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
8Chun Lin (林春) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
8Mo Ji (季默) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
8Yichuan Xie (谢逸川) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
8Yiquan Ling (凌艺全) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
8Xin Shi (石欣) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
 
5x5x5盲解    決賽    三次計最好    
排名選手最好平均地區詳情
1Kaijun Lin (林恺俊) 5:19.16 DNF中國
5:19.16  DNF    DNF
2Zian Song (宋子安) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
2Chun Lin (林春) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
2Victor Tang Yao Jun (湯曜駿) DNF DNF香港
DNF    DNF    DNF
2Mingyang Xie (谢铭扬) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
2Haijun Tan (谭海俊) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
2Yichuan Xie (谢逸川) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNS
2Yiquan Ling (凌艺全) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
2Xin Tang (唐薪) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
2Xin Shi (石欣) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
2Yucheng Chen (陈裕铖) DNF DNF中國
DNF    DNF    DNF
 
3x3x3多顆盲解    決賽    兩次計最好    
排名選手最好平均地區詳情
1Yucheng Chen (陈裕铖) 27/36 60:00 中國
27/36 60:00  DNF
2Haijun Tan (谭海俊) 12/13 57:21 中國
8/13 60:00   12/13 57:21
3Yiquan Ling (凌艺全) 12/13 57:44 中國
10/16 60:00  12/13 57:44
4Xin Shi (石欣) 17/24 60:00 中國
17/24 60:00  14/24 60:00
5Chun Lin (林春) 5/5 25:19 中國
3/5 26:20   5/5 25:19
6Mingyang Xie (谢铭扬) 9/13 60:00 中國
9/13 60:00   7/10 44:37
7Victor Tang Yao Jun (湯曜駿)NR 6/8 28:55 香港
5/8 29:42   6/8 28:55
8Xin Tang (唐薪) 2/2 7:48 中國
DNF      2/2 7:48
9Wenjie Xu (徐文杰) 2/2 15:36 中國
2/2 15:36   2/3 22:06
10Yichuan Xie (谢逸川) 3/4 31:59 中國
3/4 31:59   DNF
11Yang Hu (胡扬) 3/4 32:37 中國
DNF      3/4 32:37
12Zian Song (宋子安) DNF 中國
DNF      DNF
12Bo Huang (黄镈) DNF 中國
DNF      DNS